Windows 8 në gjuhën shqipe – Pakoja e ndërfaqes së gjuhës për Windows 8


Ein kurzer Hinweis an die hier mitlesenden Albanisch sprechenden Besucher. Der Softwarekonzern Microsoft hat das Windows 8 Language Interface Pack auf Albanisch freigegeben und im Microsoft Download Center zum Download bereitgestellt. Damit können Menüs, Dialogfelder und andere Elemente der Benutzeroberfläche in der albanischen Sprache angezeigt werden.

Windows 8.1

Korporata amerikane Mikrosoft ka publikuar ne Qendrën e shkarkimeve Pakon e ndërfaqes së gjuhës shqipe për sistemin operativ Windows 8. Nëse perdorni Windows 8, pa marë parasysh se qfar edicioni, atëherë shkarkoni pakon e gjuhës shqipe për sistemin tuaj operativ Windows 8. Pakoja e ndërlidhjes shqip për familjen e Windows 8 siguron ndërlidhje shqip për përdoruesit për pjesën më të madhe të ndërlidhjes për përdoruesin e Windows 8.

Paketa e ndërfaqes së gjuhës siguron një ndërfaqe të përdoruesit të lokalizuar pjesërisht për zonat e përdorura më gjerësisht të Windows 8. Kjo Pako punon me versionet 32-bitëshe dhe 64-bitëshe të Windows 8.

Instalimi i Paketës së gjuhës së ndërfaqes për Windows 8 mund te shkarkohet falas ne adresen e meposhtme ne Qendrën e shkarkimeve te Microsoftit:

Paketa e gjuhës së ndërfaqes për Windows siguron një version të përkthyer pjesërisht të zonave të përdorura më gjerësisht të Windows. Pasi të instalosh LIP-in, teksti në ekspertët, kutitë e dialogut, menytë dhe temat e Ndihmës dhe mbështetja do të afishohet në gjuhën e LIP-it. Teksti që nuk është përkthyer do të jetë në gjuhën bazë të Windows 8.

LIP-et e Windows mund të instalohen në të gjitha edicionet e Windows 8.

Kërkesat e sistemit për Paketën e gjuhës së ndërfaqes për Windows 8

Paketat e gjuhës së ndërfaqes për Windows 8 mund të instalohen me kusht që të jetë instaluar tashmë një gjuhë prind e vlefshme. Për shembull, LIP-i për katalanishten mund të instalohet vetëm nëse është instaluar tashmë gjuha spanjolle, angleze ose franceze. LIP-et duhet të instalohen në sistemin operativ që mbështesin. Windows 8 LIP nuk mund të përdoren në Windows 7, dhe po ashtu, Windows 7 LIP nuk mund të përdoren në Windows 8.