Windows 8 në gjuhën shqipe – Pakoja e ndërfaqes së gjuhës për Windows 8


Ein kurzer Hinweis an die hier mitlesenden Albanisch sprechenden Besucher. Der Softwarekonzern Microsoft hat das Windows 8 Language Interface Pack auf Albanisch freigegeben und im Microsoft Download Center zum Download bereitgestellt. Damit können Menüs, Dialogfelder und andere Elemente der Benutzeroberfläche in der albanischen Sprache angezeigt werden.

Windows 8

Korporata amerikane Mikrosoft ka publikuar ne Qendrën e shkarkimeve Pakon e ndërfaqes së gjuhës shqipe për sistemin operativ Windows 8. Nëse perdorni Windows 8, pa marë parasysh se qfar edicioni, atëherë shkarkoni pakon e gjuhës shqipe për sistemin tuaj operativ Windows 8. Pakoja e ndërlidhjes shqip për familjen e Windows 8 siguron ndërlidhje shqip për përdoruesit për pjesën më të madhe të ndërlidhjes për përdoruesin e Windows 8.

Paketa e ndërfaqes së gjuhës siguron një ndërfaqe të përdoruesit të lokalizuar pjesërisht për zonat e përdorura më gjerësisht të Windows 8. Kjo Pako punon me versionet 32-bitëshe dhe 64-bitëshe të Windows 8.

Instalimi i Paketës së gjuhës së ndërfaqes për Windows 8 mund te shkarkohet falas ne adresen e meposhtme ne Qendrën e shkarkimeve te Microsoftit:

Paketa e gjuhës së ndërfaqes për Windows siguron një version të përkthyer pjesërisht të zonave të përdorura më gjerësisht të Windows. Pasi të instalosh LIP-in, teksti në ekspertët, kutitë e dialogut, menytë dhe temat e Ndihmës dhe mbështetja do të afishohet në gjuhën e LIP-it. Teksti që nuk është përkthyer do të jetë në gjuhën bazë të Windows 8.

LIP-et e Windows mund të instalohen në të gjitha edicionet e Windows 8.

Kërkesat e sistemit për Paketën e gjuhës së ndërfaqes për Windows 8

Paketat e gjuhës së ndërfaqes për Windows 8 mund të instalohen me kusht që të jetë instaluar tashmë një gjuhë prind e vlefshme. Për shembull, LIP-i për katalanishten mund të instalohet vetëm nëse është instaluar tashmë gjuha spanjolle, angleze ose franceze. LIP-et duhet të instalohen në sistemin operativ që mbështesin. Windows 8 LIP nuk mund të përdoren në Windows 7, dhe po ashtu, Windows 7 LIP nuk mund të përdoren në Windows 8.